בחירת רישיון
התחברות

מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?

רק במהלך נסיעה לאחור על מנת לאפשר לו לראות את התנועה מאחור.