בחירת רישיון
התחברות

כיצד מסמנים מכונה חקלאית שרוחבה יותר מ-340 ס"מ?

לפי דרישת רשות הרישוי.