מאגר שאלות תאוריה

כיצד מסמנים מכונה חקלאית שרוחבה יותר מ-340 ס"מ?

  • המכונה תסומן במשולש לבן מלפנים ובמשולש לבן בעל שוליים אדומים מאחור.
  • בשלט בחלקה האחורי של המכונה שבו נכתב "זהירות מטען חורג", ובזמן תאורה יוצבו משולשים מחזירי אור.
  • מתקינים שלט בחזית המכונה שבו נכתב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב.
  • המכונה תסומן בפנסי רוחב מהבהבים בצבע צהוב שייראו למרחק של 150 מטר, ביום ובלילה.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה