בחירת רישיון
התחברות

איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

תמרור אזהרה המורא על כביש משובש.

practiceimage