בחירת רישיון
התחברות

באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" ברכב?

מהסרן האחורי ועד החלק האחורי של הרכב.

practiceimage