בחירת רישיון
התחברות

מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע באוטובוס זעיר?

רשיון הרכב הוא הקובע.