בחירת רישיון
התחברות

האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

כן, פקח תנועה דינו כשוטר תנועה.