מאגר שאלות תאוריה

עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

  • עד לצומת הבא.
  • עד לתמרור המציין כניסה לתחום דרך עירונית.
  • עד למעבר החצייה הקרוב.
  • עד 150 מטרים ממקום הצבת התמרור.

הסבר: צומת מבטל תמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה