בחירת רישיון
התחברות

ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?

בעיקר לסינוור הנהגים מלפנים וממול.