בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?

עם הילוך לא משתלב הרכב צובר מהירות במורד.