מאגר שאלות תאוריה

באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

  • כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
  • כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר.
  • כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה.
  • כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה.

הסבר: רכב הפונה שמאלה אפשר לעקפו מימין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה