בחירת רישיון
התחברות

באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

רכב הפונה שמאלה אפשר לעקפו מימין.