בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

אסור לנסוע ברכב שהבלמים לא תקינים.