מאגר שאלות תאוריה

האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?

  • אסור בשום מקרה.
  • מותר – דרך תאגיד שיש לו רישיון לאותו קו שירות, ובאישור בכתב מאת אותו תאגיד.
  • כן. כל מונית רשאית לנסוע נסיעת שירות.
  • מותר, אם נסיעת המונית מסתיימת רחוק מתחנתה – כדי למנוע נסיעת סרק.

הסבר: הסדר בין 2 גופים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה