בחירת רישיון
התחברות

האם למונית המיועדת לנסיעות מיוחדות מותר לנסוע נסיעת שירות?

הסדר בין 2 גופים.