בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להחנות רכב על המדרכה?

המדרכה מיועדת להולכי רגל ,אך יש מקומות שמוצב תמרור המאפשר חנייה על המדרכה.