מאגר שאלות תאוריה

איזה אוטובוס חייב במאט מהירות?

  • כל אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר.
  • כל אוטובוס שהותקן בו מכשיר טכוגרף.
  • כל אוטובוס שהותקן בו מאט מהירות בעת ייצורו.
  • אוטובוס שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג ויותר.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה