בחירת רישיון
התחברות

ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:

על מנת שהמשתמשים בדרך יראו את רוחב הרכב.