מאגר שאלות תאוריה

ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר ומותקנים בו על פי החוק פנסי רוחב:

  • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן תאורה".
  • מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים.
  • הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב"זמן התאורה".
  • הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה עירונית.

הסבר: על מנת שהמשתמשים בדרך יראו את רוחב הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה