מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • הכניסה אסורה רק לרכב מסחרי שרוחבו גדול מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
  • הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב שרוחבו פחות מן הרוחב הרשום בתמרור.

הסבר: מציין רוחב מקסימלי של רכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה