בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית המותרת לאוטובוס, שאינו אוטובוס זעיר, בדרך מהירה?

10 קמ"ש פחות מרכב פרטי.