מאגר שאלות תאוריה

מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?

  • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
  • רק כשיורד גשם.
  • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
  • רק כשנוסעים לאחור.

הסבר: כשהראות מינימלית

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה