מאגר שאלות תאוריה

למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

  • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
  • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
  • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
  • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.

הסבר: כמצוין בפקודת התעבורה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה