בחירת רישיון
התחברות

למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

כמצוין בפקודת התעבורה