בחירת רישיון
התחברות

בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?

רכב 1 בא מימין לכן יש לו זכות קדימה על 2 רכב 3 בא מימין ל רכב 2 לכן זכותו לפני רכב 2 לכן התשובה היא 1,3,2

practiceimage