בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?

תמרור אם מזגרת אדומה אוסר על כניסת אופניים.תמרור אם מסגרת כחולה מתיר את הכניסה.

practiceimage