מאגר שאלות תאוריה

נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):

  • שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב.
  • שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש.
  • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר.
  • שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר.

הסבר: פסגה מסתירה את הרכבים הבאים ממול .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה