בחירת רישיון
התחברות

נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):

פסגה מסתירה את הרכבים הבאים ממול .