בחירת רישיון
התחברות

סמן את המשפט הנכון:

כמובן שאסור להחנות רכב על מעבר בשום מקרה אך אפשרי 12 מטר לפניו