מאגר שאלות תאוריה

סמן את המשפט הנכון:

  • אין להחנות רכב 20 מטרים לפני מעבר חצייה ו-20 מטרים אחריו.
  • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 20 מטרים לפניו.
  • אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
  • מותר להחנות רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה עירונית.

הסבר: כמובן שאסור להחנות רכב על מעבר בשום מקרה אך אפשרי 12 מטר לפניו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה