בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

תחזוקה נכונה של הרכב מפחיתה את זיהום האוויר מהמנוע.