מאגר שאלות תאוריה

כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

  • בתחזוקה סדירה של מנוע הרכב ושל שאר מערכותיו.
  • בשמירה על ניקיון מנוע הרכב ותא המנוע ברכב.
  • אי אפשר להפחית את הזיהום. זה דבר קבוע ברכב.
  • בשטיפת מכל הדלק של הרכב אחת לחודש.

הסבר: תחזוקה נכונה של הרכב מפחיתה את זיהום האוויר מהמנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה