בחירת רישיון
התחברות

אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

מכשול בכביש תמיד עוברים מצד ימין