מאגר שאלות תאוריה

אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

  • תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר.
  • תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר.
  • תמיד מצדו השמאלי.
  • מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.

הסבר: מכשול בכביש תמיד עוברים מצד ימין

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה