בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

תמרור מודיעין המראה על סיום נתיב שמאלי ועל הנוסיים בנתיב השמאלי לעבור לנתיב הימני

practiceimage