בחירת רישיון
התחברות

לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי) ברכב?

לחץ אויר נקבע ע"י היצרן.