בחירת רישיון
התחברות

מהו "מעבר חצייה"?

הסימון של מעבר חציה מגדיר אותו