בחירת רישיון
התחברות

מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים?

בעיקר סינוור