מאגר שאלות תאוריה

מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים?

  • יצירת רעשים במערכת השמע בתא הנהג.
  • גרימת נזק לאטימות השמשה.
  • פגיעה בראות דרך השמשה והסבת נזק לשמשה.
  • בזבוז אנרגיה של מנוע רכב בעת הפעלתם.

הסבר: בעיקר סינוור

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה