בחירת רישיון
התחברות

מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

הזמן שעובר מרגע הופעת המפגע ועד שהנהג לחץ על הבלמים.