מאגר שאלות תאוריה

מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

  • מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
  • מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב.
  • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל לפעול בתגובה לסכנה.

הסבר: הזמן שעובר מרגע הופעת המפגע ועד שהנהג לחץ על הבלמים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה