מאגר שאלות תאוריה

האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?

  • כן. כל נוהג ברכב מסחרי חייב להחזיק זוג נוסף, גם כשאין הוא מסיע נוסעים.
  • כן, בדרכים בין-עירוניות בלבד.
  • כן. כל מי שנוהג בפועל ברכב מסחרי ומסיע עד שישה נוסעים חייב להחזיק זוג נוסף.
  • כן, בכל נסיעה – אם הוא חייב להשתמש במשקפיים, על פי רישיון נהיגה שלו.

הסבר: במידה שמשקפיו נשברים עליו להיות מצויד בתחליף.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה