בחירת רישיון
התחברות

האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?

במידה שמשקפיו נשברים עליו להיות מצויד בתחליף.