מאגר שאלות תאוריה

האם חלה על נוסע חובה לפנות לנכה את המקום המיועד לו באוטובוס, שבו סומנו מקומות הישיבה והוזמנו מראש?

  • כן.
  • כן. נכה, מקומו מובטח תמיד.
  • כן – בנסיעה מיוחדת בלבד.
  • לא.

הסבר: ודאי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה