בחירת רישיון
התחברות

האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?

יש חניות מיוחדות ומתומררות לאוטובוסים.