מאגר שאלות תאוריה

האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?

  • רשאי, בתחנות המיועדות להעלאת נוסעים ולהורדתם.
  • רשאי, אבל רק באמצעות כרטיס חנייה.
  • אינו רשאי.
  • רשאי, אם אין האוטובוס מפריע לתנועה.

הסבר: יש חניות מיוחדות ומתומררות לאוטובוסים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה