מאגר שאלות תאוריה

מהו הזמן הנכון לבדיקת שמן מנוע?

  • לאחר התנעת המנוע ועל משטח ישר.
  • לפני התנעת המנוע ועל משטח אופקי.
  • לאחר התנעת המנוע בבוקר.
  • בסיום הנסיעה ועל משטח ישר.

הסבר: לפני התנעת המנוע כל השמן נמצא באגן השמן ולא על גבי המנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה