בחירת רישיון
התחברות

מהו הזמן הנכון לבדיקת שמן מנוע?

לפני התנעת המנוע כל השמן נמצא באגן השמן ולא על גבי המנוע.