בחירת רישיון
התחברות

כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

זכות קדימה לרכב העולה.