מאגר שאלות תאוריה

כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

  • רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות.
  • רק בדרך עירונית.
  • רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת.
  • כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב יחד.

הסבר: זכות קדימה לרכב העולה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה