בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

216 הוא תמרור המורא על כניסה לדרך מהירה ותמרור218 מראה על המהירות המינימלית בדרך מהירה

practiceimage