בחירת רישיון
התחברות

מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

אורך שניקבע על ידי מהנדסי רכב.