בחירת רישיון
התחברות

מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

חייבים לאותת על מנת לסמן על כוונתינו ולהוריד מהירות כי ירידה לשטליים נעשת בצורה איטית