מאגר שאלות תאוריה

מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?

  • האטה והפעלה של ארבעת מחווני הכיוון של הרכב.
  • הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
  • להאט ולהפנות את ההגה לכיוון שול הדרך בזמן קצר ככל האפשר.
  • חוץ מלאותת ימינה בזמן. לא נחוץ שום דבר נוסף.

הסבר: חייבים לאותת על מנת לסמן על כוונתינו ולהוריד מהירות כי ירידה לשטליים נעשת בצורה איטית

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה