בחירת רישיון
התחברות

איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?

מערכת המופעלת ע"י לחץ שמן.