מאגר שאלות תאוריה

איזו מערכת נוספת יש בטרקטורים שאין בכלי רכב אחרים?

  • מערכת נעילת דיפרנציאל הידרוסטאטית.
  • מערכת הידרולית להרמה ולהפעלה של מתקנים.
  • מערכת היגוי חשמלית-הידרולית סטנדרטית.
  • מערכת בלמי אוויר עם מערכת אוויר דחוס.

הסבר: מערכת המופעלת ע"י לחץ שמן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה