בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרור?

במעגל תנועה , זכות קדימה לתנועה שבמעגל משמאל.

practiceimage