בחירת רישיון
התחברות

"הסעת תלמידים" באוטובוס היא:

נסיעה מיוחדת