מאגר שאלות תאוריה

מהו משך הזמן שעל האוטובוס לעצור בתחנה?

  • רק פרק הזמן הדרוש להעלות נוסעים.
  • רק הזמן הדרוש להעלות שלושה נוסעים עם המטען שלהם.
  • פרק הזמן הדרוש להורדת נוסעים או להעלאתם
  • מותר לעצור למשך זמן בלתי מוגבל.

הסבר: הזמן הנדרש להעלאת או הורדת נוסעים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה