בחירת רישיון
התחברות

מהו משך הזמן שעל האוטובוס לעצור בתחנה?

הזמן הנדרש להעלאת או הורדת נוסעים