מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה.
  • האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא עיכוב. אין לעצור על המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.

הסבר: תמרור המציין שמסילת ברזל לפנינו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה