בחירת רישיון
התחברות

מתי חלה חובה להפעיל את מאטי המהירות לסוגיהם, המותקנים ברכב?

מאט מהירות שומר על מהירות נמוכה של הרכב.