מאגר שאלות תאוריה

מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

  • לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
  • לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים.
  • לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו.
  • להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה