בחירת רישיון
התחברות

מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?