מאגר שאלות תאוריה

מהו פרק הזמן המינימלי שעל נהג להחזיק ברישיון נהיגה, כדי שיותר לו לנהוג בטרקטור שמשקלו יותר מ-3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג?

  • שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון נהיגה בטרקטור.
  • שנתיים מיום שניתן לו רישיון נהיגה בטרקטור.
  • שנה מיום שניתן לו רישיון נהיגה בטרקטור.
  • שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון נהיגה בטרקטור.

הסבר: לפי הוראות רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה