בחירת רישיון
התחברות

מי מופקד על ביצוע הבדיקה הביטחונית באוטובוס?

נהג האוטובוס אחראי עליו