מאגר שאלות תאוריה

מי מופקד על ביצוע הבדיקה הביטחונית באוטובוס?

  • נהג האוטובוס. עליו לבצע בדיקה ביטחונית לפני התחלת הנסיעה בלבד.
  • נהג האוטובוס. עליו לעשות זאת לפני התחלת נסיעה ובסיום כל נסיעה.
  • נהג האוטובוס. עליו לבצע בדיקה ביטחונית בסיום הנסיעה בלבד.
  • בדיקה ביטחונית נעשית רק על ידי בודק מוסמך.

הסבר: נהג האוטובוס אחראי עליו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה