בחירת רישיון
התחברות

מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?

בהרמת גלגל הרכב מעבד מאחיזתו בכביש ולכן הרכב חייב להיות מאובטח