מאגר שאלות תאוריה

מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?

  • שבלם עזר (חנייה) יהיה חופשי עד להורדת הגלגל, ושיהיה מהודק בעת הרכבת הגלגל החדש.
  • להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע ממקומו.
  • שבלם עזר (חנייה) יהיה מהודק עד להורדת הגלגל, ושיהיה חופשי בעת הרכבת הגלגל החדש.
  • שבלם עזר (חנייה) יהיה חופשי ומשוחרר, ושהרכב יהיה בהילוך נמוך בכל עת ההחלפה.

הסבר: בהרמת גלגל הרכב מעבד מאחיזתו בכביש ולכן הרכב חייב להיות מאובטח

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה