בחירת רישיון
התחברות

מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?

הנוסע לא יהיה יציב ובלימה חזקה תגרום לנפילתו ולפציעתו