בחירת רישיון
התחברות

למה תגרום בלימה חזקה בזמן פנייה באופנוע?

הגלגל האחורי הוא המניע את האופנוע ובלימה חזקה גורמת לנעילתו